Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.sport-stage.net

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Спорт Стейдж ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “www.sport-stage.net” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Спорт Стейдж ЕООД.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Спорт Стейдж ЕООД.
• Спорт Стейдж ЕООД чрез “www.sport-stage.net” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Спорт Стейдж ЕООД чрез “www.sport-stage.net” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Спорт Стейдж ЕООД чрез “www.sport-stage.net” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.
• Спорт Стейдж ЕООД чрез “www.sport-stage.net” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
• Спорт Стейдж ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.sport-stage.net”.
• Спорт Стейдж ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
• Спорт Стейдж ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Спорт Стейдж ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (филтър "Спорт") е примерно.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните
1. Спорт Стейдж ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 2 работни дни;
• да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока

• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Спорт Стейдж ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр. София, бул.Асен Йорданов 1, Спортен магазин Спорт Стейдж
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София, бул.Асен Йорданов 1, Спортен магазин Спорт Стейдж
.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.


Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Спорт Стейдж ЕООД електронен адрес за кореспонденция или на тел.0885 005 435 в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката или възстановяването на сумата става чрез наложен платеж
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети
• клиентът съгласува с представител на Спорт Стейдж ЕООД адреса, на който Спорт Стейдж ЕООД желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Спорт Стейдж ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Спорт Стейдж ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни

• Спорт Стейдж ЕООД чрез “www.sport-stage.net” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Спорт Стейдж ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
• Спорт Стейдж ЕООД чрез "www.sport-stage.net” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@sport-stage.net
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Спорт Стейдж ЕООД чрез www.sport-stage.net”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

• С извършването на регистрация в www.sport-stage.net клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията
• “ Спорт Стейдж ЕООД чрез www.sport-stage.net” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Спорт Стейдж ЕООД чрез “www.sport-stage.net” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност
• Спорт Стейдж ЕООД чрез “www.sport-stage.net” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Спорт Стейдж ЕООД чрез “www.sport-stage.net” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Спорт Стейдж ЕООД чрез “www.sport-stage.net”.

IX. Допълнителни условия:
1. Спорт Стейдж ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг
Уеб сайтът www.sport-stage.net ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.sport-stage.net; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

XI. Имейлинг политика
С извършването на регистрация в www.sport-stage.net клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.